Tài khoản truy cập cho gói dùng của bạn sắp sẵn sàng. Xem hướng dẫn bên dưới

Xem hướng dẫn bên dưới

✱✱
Hướng dẫn thanh toán, nhận tài khoản, và truy cập BcooUp

Bước 1, Sau khi chuyển khoản thanh toán, bạn gửi Họ Tên người thanh toán và Tên gói đăng ký về Facebook nhà sáng lập Lương Nguyễn bên dưới hoặc gửi qua Email (bạn lưu ý tin nhắn, Lương sẽ phản hồi lại bạn). *Tài khoản truy cập sẽ được kích hoạt bằng Email và gửi tới bạn trong 1 giờ -20 giờ.

Bước 2, Bạn sử dụng tài khoản được gửi về Email của mình và Truy cập tại đây ➜, hoặc nút Button Đăng Nhập trên Menu
FacebookFounder Lương Nguyễn
Emailhaihoasong@gmail.com
Facebook ChínhAdam Lương

CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Chủ tài khoản: NGUYEN VAN LUONG
Số Tài Khoản: 19032710536015
Nội dung Chuyển khoản Tên gói không dấu (Ví dụ: 3thang )
Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Trần Đăng Ninh
| Chủ tài khoản: NGUYEN VAN LUONG

| Số Tài Khoản: 19032710536015

| Nội dung Chuyển khoản: Tên gói không dấu (Ví dụ: 3thang )

| Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Trần Đăng Ninh