Mật Khẩu

Trong trường hợp bạn Quên mật khẩu của tài khoản truy cập vào nền tảng BcooUp, bạn gửi đề xuất cấp lại mật khẩu về Email hoặc Zalo cho Lương dưới đây:

Zalo 0977286849
Emailhaihoasong@gmail.com

Email Zalo cũng được sử trong trường hợp bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, tài khoản, thanh toán, nâng cấp gói truy cập